Category: Receipt

  • Receipt Manage

    04/09/2023
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือการมีใบเสร็จรับเงินของร้าน

    25/09/2020
    เพิ่มความน่าเชื่อถือการมีใบเสร็จรับเงินของร้าน ร้านของคุณจะดูน่าเชื่อถือขึ้น เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าทุกครั้งที่ทำการสั่งซื้อจากร้านของคุณ เมื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, บิลเงินสด, ใบส่งของ แนบไปพร้อมออเดอร์จัดส่งใบเสร็จรับเงินคือ เอกสารที่ผู้ขายต้องออกให้ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ-ขาย หรือเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับเงินจริงใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบคือ เอกสารหลักฐานที่แสดงการซื้อ-ขายสำหรับผู้ขายและผู้ขาย ว่ามีการซื้อขายจริง โดยบริษัทที่ยื่นจดทะเบียนบริษัทแล้ว จดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยังไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็สามารถออกให้ใบกำกับภาษีให้ผู้ซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการซื้อได้ และผู้ขายยังสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้อีกด้วยถ้าธุรกิจเพิ่งเริ่ม ยังใช้ใบเสร็จไม่เยอะ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดฟรี แบบฟอร์ม…