fbpx

Category: Receipt

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือการมีใบเสร็จรับเงินของร้าน

  เพิ่มความน่าเชื่อถือการมีใบเสร็จรับเงินของร้าน

  25/09/2020
  เพิ่มความน่าเชื่อถือการมีใบเสร็จรับเงินของร้าน ร้านของคุณจะดูน่าเชื่อถือขึ้น เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าทุกครั้งที่ทำการสั่งซื้อจากร้านของคุณ เมื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, บิลเงินสด, ใบส่งของ แนบไปพร้อมออเดอร์จัดส่งใบเสร็จรับเงินคือ เอกสารที่ผู้ขายต้องออกให้ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ-ขาย หรือเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับเงินจริงใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบคือ เอกสารหลักฐานที่แสดงการซื้อ-ขายสำหรับผู้ขายและผู้ขาย ว่ามีการซื้อขายจริง โดยบริษัทที่ยื่นจดทะเบียนบริษัทแล้ว จดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยังไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็สามารถออกให้ใบกำกับภาษีให้ผู้ซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการซื้อได้ และผู้ขายยังสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้อีกด้วยถ้าธุรกิจเพิ่งเริ่ม ยังใช้ใบเสร็จไม่เยอะ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดฟรี แบบฟอร์ม…
 • ใบเสร็จรับเงินบิลเงินสด

  ใบเสร็จรับเงินต่างกับบิลเงินสดอย่างไร

  15/01/2020
  ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คืออะไร ต่างกับบิลเงินสดอย่างไร ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานในการรับเงิน ที่ผู้ขาย ออกให้กับผู้ซื้อ  เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว   ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ออกใบเสร็จเมื่อมีการซื้อขายเกิน 100 บาท  ใบเสร็จรับเงินจะมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้คำว่า "ใบเสร็จรับเงิน" หรือ "ใบกำกับภาษี"ชื่อที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือบริการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือบริการหมายเลขหรือลำดับของเลขที่ออกใบเสร็จรับเงินวันที่ออกใบเสร็จรับเงินชื่อที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีจำนวนเงินที่ได้รับ เพื่อนำมาคำนวณภาษีส่วนบิลเงินสด ต้องมาดูว่ามีข้อมูลตามใบเสร็จรับเงินหรือไม่ …