Temple Stamp

ตรายางวัด

ตรายางวัด ตรายางโลโก้วัด บริการออกแบบตราปั๊มวัด 
โลโก้สำนักสงฆ์ โลโก้เสมา ธรรมจักร โลโก้สักยันต์
ใช้ยางคุณภาพ งานปั้มคมชัด ใช้งานคงทนเป็นปี


ตรายางยันต์


ตรายางโลโก้วัดไต้หวัน


ตรายางวัดท่าเรียบ


ตรายางวัดบ้านวังรีโลโก้


ตรายางพระ


ตรายางโลโก้โรงเรียนวัดดอนยอ


ตรายางโลโก้วัดหนองจิก