Name_stamp

ตัวอย่างตรายาง ชื่อ ตำแหน่ง

ตรายางชื่อตำแหน่ง เพื่อความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน  และความผิดพลาดจากการเขียน 
มีทั้งแบบหมึกในตัวและด้ามธรรมดาให้เลือกใช้ตามความชอบ

ตรายางชื่อตำแหน่ง2บรรทัด


ตรายางชื่อตำแหน่ง4บรรทัด


ตรายางชื่อตำแหน่ง2บรรทัด


ตราปั๊มชื่อตำแหน่ง2บรรทัด


ตราปั๊มพยาบาลชื่อเบอร์โทร


ตรายางชื่อลายเซ็นต์


ตรายางชื่อตำแหน่ง3บรรทัด

แอดไลน์สอบถามราคาได้ค่ะ

Name_stamp