ตัวอย่างตรายาง ชื่อ ตำแหน่ง

ตรายางชื่อตำแหน่ง เพื่อความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน  และความผิดพลาดจากการเขียน 
มีทั้งแบบหมึกในตัวและด้ามธรรมดาให้เลือกใช้ตามความชอบ

แอดไลน์สอบถามราคาได้ค่ะ

Name_stamp