ตัวอย่างตรายางที่อยู่

ตรายางที่อยู่เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน  เพียงแค่ปั๊มครั้งเดียว ง่าย และประหยัดเวลา ลดความผิดพลาด
เรามีทั้งแบบหมึกในตัว และด้ามธรรมดา  สามารถใส่โลโก้เข้าไปเพื่อสร้างความมั่นใจ  เสริมภาพลักษณ์บริษัท ห้าง ร้าน

แอดไลน์สอบถามราคาได้ค่ะ

Name_stamp