ออกแบบ แอบบอก

เพิ่มความน่าเชื่อถือการมีใบเสร็จรับเงินของร้าน

เพิ่มความน่าเชื่อถือการมีใบเสร็จรับเงินของร้าน

เพิ่มความน่าเชื่อถือการมีใบเสร็จรับเงินของร้าน ร้านของคุณจะดูน่าเชื่อถือขึ้น เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าทุกครั้งที่ทำการสั่งซื้อจากร้านของคุณ เมื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, บิลเงินสด, ใบส่งของ แนบไปพร้อมออเดอร์จัดส่ง ใบเสร็จรับเงิน คือ เอกสารที่ผู้ขายต้องออกให้ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ-ขาย หรือเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับเงินจริง ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ คือ เอกสารหลักฐานที่แสดงการซื้อ-ขายสำหรับผู้ขายและผู้ขาย ว่ามีการซื้อขายจริง โดยบริษัทที่ยื่นจดทะเบียนบริษัทแล้ว จดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยังไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็สามารถออกให้ใบกำกับภาษีให้ผู้ซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการซื้อได้ และผู้ขายยังสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้อีกด้วย ถ้าธุรกิจเพิ่งเริ่ม ยังใช้ใบเสร็จไม่เยอะ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดฟรี แบบฟอร์ม

Read More »
ตรายางบริษัทปก

ตรายางบริษัท ที่ถูกต้อง

ตรายางบริษัท ตรายางบริษัท และ ตรายางห้างหุ้นส่วนจำกัด มีข้อกำหนดดังนี้ 1. รูปแบบตรายางหรือตราประทับของห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องมีเพื่อใช้ประกอบในการจดทะเบียน2. รูปแบบตรายางหรือตราประทับของบริษัทจำกัด ในการจดทะเบียนจะกำหนดให้มีตรายางหรือตราประทับ หรือไม่มีก็ได้3. ลักษณะของการทำตรายางที่ถูกต้อง จะมีภาพโลโก้อย่างเดียวก็ได้ ถ้าตรายางจะมีชื่อห้างหุ้นส่วน หรือชื่อบริษัท ในดวงตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน หรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย4. กรณีใช้ภาษาไทย ต้องมีคำว่า “บริษัท………………….จำกัด” ห้ามย่อเป็นอย่างอื่น เช่น บจก. ………………………..หรือคำว่า

Read More »
ใบเสร็จรับเงินบิลเงินสด

ใบเสร็จรับเงินต่างกับบิลเงินสดอย่างไร

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คืออะไร ต่างกับบิลเงินสดอย่างไร ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานในการรับเงิน ที่ผู้ขาย ออกให้กับผู้ซื้อ  เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว   ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ออกใบเสร็จเมื่อมีการซื้อขายเกิน 100 บาท  ใบเสร็จรับเงินจะมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้ คำว่า “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบกำกับภาษี” ชื่อที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือบริการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือบริการ หมายเลขหรือลำดับของเลขที่ออกใบเสร็จรับเงิน วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ชื่อที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี

Read More »
แบรนด์เงินล้าน ใช้ฟอนต์ไม่มีหัวทำโลโก้

แบรนด์เงินล้าน ใช้ฟอนต์ไม่มีหัวทำโลโก้

แบรนด์ดัง ออกแบบโลโก้โดยใช้ตัวหนังสือแบบไม่มีหัว สามารถสร้างการจดจำได้ดีกว่า และเป็นกันเองกับลูกค้าได้มากกว่า คอลเกต โค้ก ซันไลต์ ดัชมิลล์ เนสกาแฟ บรีส เป๊ปซี่ มาม่า ยาคูลท์ ยำยำ เลย์ ไวไว โอวัลติน

Read More »
10 ฟอนต์ คลาสสิกโบราณ

10 ฟอนต์ คลาสสิกโบราณ

ฟอนต์เก่า โบราณ  ไม่มีใครเอามาใช้ทำตรายางชื่อบริษัท หจก หรือแม้แต่ชื่อคน  เพราะอ่านยาก แต่ยังคงความคลาสสิคเป็นอมตะนิรันดร์กาล  นิยมนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ประกอบการที่มีความตลก ขบขัน หรือตื่นเต้น น่ากลัว ฟอนต์ DB Pomma ฟอนต์ DB Ettaro ฟอนต์ DB Krungkasame ฟอนต์ DB Yeepun ฟอนต์ DS

Read More »
10 ฟอนต์ลายมือ สำหรับตรายางปั๊มชื่อ

10 ฟอนต์ลายมือ สำหรับตรายางปั๊มชื่อ

ฟอนต์ลายมือน่ารัก เมื่อนำมาใช้ทำตรายางชื่อบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะลดความเป็นทางการ  ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองกับลูกค้า  ส่วนมากจะเอามาใช้ทำตรายางชื่อร้านขนม เบเกอรี่ ร้านกาแฟ รีสอร์ทต่างๆ ฟอนต์ Hunsa ฟอนต์ EE Stroke ฟอนต์ JS Macha ฟอนต์ JS Sirium ฟอนต์ JS Tina ฟอนต์ 4805

Read More »