ใบเสร็จรับเงินต่างกับบิลเงินสดอย่างไร

บิลเงินสด

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คืออะไร ต่างกับบิลเงินสดอย่างไร

ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานในการรับเงิน ที่ผู้ขาย ออกให้กับผู้ซื้อ  เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว   ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ออกใบเสร็จเมื่อมีการซื้อขายเกิน 100 บาท  ใบเสร็จรับเงินจะมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

  1. คำว่า “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบกำกับภาษี”
  2. ชื่อที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือบริการ
  3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือบริการ
  4. หมายเลขหรือลำดับของเลขที่ออกใบเสร็จรับเงิน
  5. วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
  6. ชื่อที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
  7. รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
  8. จำนวนเงินที่ได้รับ เพื่อนำมาคำนวณภาษี

ส่วนบิลเงินสด ต้องมาดูว่ามีข้อมูลตามใบเสร็จรับเงินหรือไม่  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่สรรพากรกำหนด จึงไม่เป็นที่ยอมรับจากกรมสรรพากร ถ้ามีข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจต้องหาส่วนประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์ น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เช่น แนบบัตรประชาชน หรือจะใช้เอกสารใบรับรองแทนใบสำคัญรับเงิน หรือหลักฐานการโอนเงิน

ถ้าต้องการทำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี บิลเงินสด ใบส่งของ สามารถปรึกษาร้านตรายางน้องพิมได้ ทางร้านรับพิมพ์ราคาไม่แพง คุณภาพดี บริการออกแบบฟรี เรามีทั้งกระดาษเคมีก๊อปปี้ในตัว และกระดาษต่อเนื่อง 

ถ้าเพิ่งเริ่มธุรกิจ อาจลอง ดาวน์โหลดฟรี แบบฟอร์ม บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ไปดูเป็นตัวอย่างได้จ้า

Related posts