ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี ต้องมีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้าง

1.คำว่า "ใบเสร็จรับเงิน" หรือ "ใบกำกับภาษี"
2.ชื่อที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือบริการ
3.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือบริการ
4.หมายเลขหรือลำดับของเลขที่ออกใบเสร็จรับเงิน
5.วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
6.ชื่อที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
7.รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
8.จำนวนเงินที่ได้รับ เพื่อนำมาคำนวณภาษี

ตัวอย่างใบเสร็จ
ใบเสร็จบิลเงินสด

สอบถามราคา

0984365562

ติดต่อเรา

โทรสอบถามราคา 0984365562, 0926615442
หรือส่งข้อมูลที่จะทำใบเสร็จมาทางนี้ได้เลยค่ะ

Home_E