ตรายางบริษัท ที่ถูกต้อง

ตรายางบริษัท

ตรายางบริษัท และ ตรายางห้างหุ้นส่วนจำกัด มีข้อกำหนดดังนี้

1. รูปแบบตรายางหรือตราประทับของห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องมีเพื่อใช้ประกอบในการจดทะเบียน
2. รูปแบบตรายางหรือตราประทับของบริษัทจำกัด ในการจดทะเบียนจะกำหนดให้มีตรายางหรือตราประทับ หรือไม่มีก็ได้
3. ลักษณะของการทำตรายางที่ถูกต้อง จะมีภาพโลโก้อย่างเดียวก็ได้ ถ้าตรายางจะมีชื่อห้างหุ้นส่วน หรือชื่อบริษัท ในดวงตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน หรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย
4. กรณีใช้ภาษาไทย ต้องมีคำว่า “บริษัท………………….จำกัด” ห้ามย่อเป็นอย่างอื่น เช่น บจก. ………………………..หรือคำว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด…………………….” ห้ามย่อเป็นอย่างอื่น เช่น หจก. …………………………
5. กรณีใช้ภาษาอังกฤษ ต้องมีคำว่า “Co., Ltd.” หรือ “Company Limited” / “Corporation Limited” หรือ “Corp. Ltd.” ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีคำว่า “Limited Partnership” ต่อท้าย
6. ตรายางหรือตราประทับของห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัดจะใช้เฉพาะชื่อภาษาไทยอย่างเดียว หรือภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามข้อ 4. และข้อ 5.

ตรายางบริษัท  มีความจำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน  เพราะเราสามารภใช้ตรายางเพื่อประทับตราแสดงตัวตน  ไม่ว่าจะเป็นการประทับตราเพื่อขอจดทะเบียนบริษัท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเพื่อจ่ายเช็ค  จ่ายเงินเดือนพนักงาน  รวมถึงการประทับตราบนเอกสารสำคัญ  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท  ให้การทำธุรกรรมนั้นสมบูรณ์  นอกจากนี้ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือ และป้องกันการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี

หากท่านสนใจทำตรายางบริษัท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านต่างๆ  สามารถไลน์มาปรึกษาได้ค่ะ  เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ

ตัวอย่างตรายางบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด


ตรายางหมึกในตัวสมาร์ทพลัส


ตรายางโลโก้ หจก บีแอล


ตรายางโลโก้ หจก ชะมวงใบเงิน


ตรายางห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมณี


ตรายางโรงเรียนเสริมสวย


ตรายางร้านเฟรนฟราย


ตรายาง หจก โสรยาจานดาวเทียม


ตรายางโลโก้ architecture


ตรายางโลโก้นาดีพูลทรัพย์


ตรายางรีสอร์ท กินเที่ยวนอน


ตรายางโลโก้ที่อยู่คุณอาณดา


ตรายางชื่อที่อยู่เรือนพรรีสอร์ท


ตรายางโลโก้บริษัทคำหวานพัศ


ตรายางหมึกในตัว the pizza


ตรายางหมึกในตัว jj cuisine

Related posts